TEMAT

Tematem pierwszej edycji Konkursu jest

MACIERZYŃSTWO MARYI.

Podstawą ujęcia oraz przedstawienia tego zagadnienia powinno być Pismo Święte, które ukazuje Maryję jako matkę na różnych etapach jej życia oraz w różnorodnych odsłonach tej roli/tożsamości (Maryja jako Matka Jezusa – Boga i człowieka, Matka Kościoła, a także Matka wszystkich ludzi).


Biblijne teksty dotyczące Maryi, a także odwołania do Tradycji, będące inspiracją dla Uczestników Konkursu, powinny być interpretowane w kluczu kultury chrześcijańskiej, oczywiście pozostającej w nieustannym dialogu ze światem niechrześcijańskim, ale jednocześnie świadomej tego, że to Bóg jest jej jedynym źródłem, a także szczytem.

Zapraszamy do obejrzenia krótkich wykładów przygotowanych
w celu wprowadzenia w tematykę tegorocznej OKSSy.

Wykład 1: Wprowadzenie w tematykę konkursu

autor: Piotr Oleś OP

nagranie i montaż: 2ryby.pl

Wykład 2: Macierzyństwo Maryi w sztuce dawnej

autor: Piotr Oleś OP

nagranie i montaż: 2ryby.pl