top of page

JURY KONKURSU

Do zadań Jury Konkursu OKSSa 2023 należeć będzie:

 

zakwalifikowanie zgłoszonych prac i ich ocena pod względem spełnienia warunków Regulaminu Konkursu;

ocena merytoryczna i artystyczna zakwalifikowanych prac;

wybór prac do drugiego etapu Konkursu;

przyznanie nagród i wyróżnień;

przygotowanie uzasadnień wyboru zwycięskich prac.

Członkowie Jury Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej OKSSa 2023:

DR KRYSTYNA CZERNI

pisarka, krytyk i historyk sztuki, zajmująca się sztuką polską XIX i XX wieku oraz problemami sztuki sakralnej. W latach 1983–2018 związana z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie z Międzynarodowym Instytutem Badań nad Sztuką IRSA. Autorka licznych publikacji książkowych poświęconych sztuce i literaturze, a także licznych tekstów w periodykach kulturalnych, czasopismach fachowych i katalogach wystaw, wieloletni współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, miesięcznika „Znak” i Telewizji Kraków, laureatka m.in. Nagrody im. K. Wyki

( w 2012 r.).

BP MICHAŁ JANOCHA

Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej; historyk sztuki i teolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Speculum Byzantinum na Wydziale Artes Liberales UW,  przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

J STRANZ_DUZE 2.jpg

KS. DR JERZY STRANZ

doktor teologii, wieloletni wykładowca na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu; kurator projektów edukacyjno-artystycznych we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, członek Komisji Ekumenicznej oraz przewodniczący Referatu ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej, członek Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy KEP; przewodniczący Stowarzyszenia Coexist; w latach 2007-2019 redaktor naczelny Wydawnictwa Świętego Wojciecha. Obecnie dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz prezes zarządu Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego i lider multidyscyplinarnego projektu Akademia Lubrańskiego.

DR ANNA SIEMIENIEC

historyk sztuki z Wrocławia, absolwentka Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniła pracę doktorską pt. „Gdzie Zachód spotyka się ze Wschodem. Sztuka witrażu Adama Stalony-Dobrzańskiego”. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące współczesnej sztuki cerkiewnej w Polsce w ramach Pracowni „Speculum Byzantinum” UW. Autorka licznych tekstów naukowych, organizatorka i uczestniczka konferencji naukowych, prelekcji i wystaw. Zainteresowania badawcze z zakresu historii sztuki łączy z pracą zawodową związaną z wielokulturową tożsamością Dolnego Śląska. Od 2019 roku pracuje w Domu Edyty Stein we Wrocławiu. Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członkini Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” oraz Towarzystwa im. Edyty Stein.

DR HAB. GRZEGORZ NIEMYJSKI

Dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki  w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych oraz autor wystaw indywidualnych. Zajmuje się rzeźbą i rysunkiem. W swoich pracy często inspiruje się tematyką biblijną oraz doświadczeniem religijnym.

DR HAB. ŁUKASZ MURZYN, PROF. UP

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dziekan Wydziału Sztuki i kierownik Zespołu Badawczego Sztuka i Metafizyka.

Artysta intermedialny łączący różnorodne języki sztuki z zagadnieniami z obszaru metafizyki, religii i liturgii Kościoła. Animator działań dialogicznych w polu sztuki, zaangażowany m.in. w projekty: Dogmat. W co wierzą artyści?, Negocjacje muzealne, Synod Artystów i inne. Autor tekstów o sztuce i opracowań dotyczących krytyki instytucjonalnej na stałe współpracujący z pismem Pressje. Członek Klubu Jagiellońskiego, Prezes Fundacji Sztuki Trójmorza.

Kilka ujęć z obrad Jury Konkursu OKSSa 2023, które odbyły się w dniu 28 października 2023 r. w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu.

bottom of page