NAGRODY

 

 

 

Wybrane prace nadesłane na Konkurs uzupełnione o wybrane inne dzieła nagrodzonych w Konkursie twórców zostaną zaprezentowane w 2022 r. w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach przy ul. Zamkowej 5/7. Wyboru prac na wystawę dokonają przedstawiciele Galerii.

 

 

1 miejsce – 15 000,00 zł
2 miejsce –  8 000,00 zł 
3 miejsce –  5 000,00 zł 
3 wyróżnienia po 1 000,00 zł

 

 

Najlepsze prace finalistów Konkursu zostaną zaprezentowane w grudniu 2021 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na wystawie stałej „Sztuka śląska XIV–XVI w.”  – w dialogu z dziełami z muzealnej kolekcji.

Wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona Organizator Konkursu wraz z przedstawicielami Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Organizator Konkursu gwarantuje pulę nagród pieniężnych w Konkursie

równą 31 000 zł oraz nagrody rzeczowe:

MNWR-ZNAK-CZ.-B.-NAZWA PELNA CZ.-B.-MUZEUM NARODOWE-PION.png
praczka-logo-karol-krzywe.jpg

 

 

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie Konkursu.