top of page

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 - Zgody

Załącznik nr 3 - Oświadczenia

Regulamin OKSSa 2023 zostanie zamieszczony

po oficjalnym ogłoszeniu Konkursu.

Poniższe materiały dotyczą Konkursu OKSSa 2021.

bottom of page