top of page

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2023

ZAPOWIEDŹ

Oficjalnie i z wielką radością zapowiadamy, że już wkrótce ruszy druga edycja

Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej – OKSSa 2023!

Temat Konkursu to „Miłość Ojca”.

W tym roku zapraszamy do spojrzenia na Boże Ojcostwo, w różnych jego odsłonach – ojcostwo Boga Stwórcy, Boga Izraela, Boga jako Ojca Jezusa Chrystusa, Boga jako Ojca wszystkich ludzi i indywidualnie każdego z nas. Tak jak w pierwszej edycji, podstawą ujęcia i przedstawienia tego tematu powinno być Pismo Święte i nauczanie Kościoła.

 

Będziemy poszukiwać sztuki, która mogłaby się znaleźć w kościele (lub innym miejscu przeznaczonym do modlitwy) i służyć jako pomoc w spotkaniu z Bogiem. Podobnie jak poprzednio czekamy na prace we wszystkich technikach 2D.

 

Zgłoszenia prac do 1 października 2023 r.

 

Więcej szczegółów dotyczących tematu, Jury, nagród oraz regulamin Konkursu już wkrótce.

 

Partnerem tegorocznej edycji OKSSa jest Akademia Lubrańskiego w Poznaniu, gdzie będzie miała miejsce m.in. wystawa prac Laureatów.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału.

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021

Czym jest, może lub powinna być współczesna sztuka sakralna?

W jaki sposób może dziś służyć głoszeniu Ewangelii oraz wyrażać chwałę Boga?

Jak może prowadzić współczesnego człowieka do doświadczenia sacrum i przekazywać prawdy związane z wiarą?

Te nurtujące nas od dłuższego czasu pytania łączą się z przekonaniem, że doświadczenie piękna w sztuce może być drogą do Tego, który jest najwyższym Pięknem, do Boga. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza w przestrzeni kościelnej, a więc tam, gdzie szukamy i spodziewamy się doświadczyć tego piękna, dominuje sztuka religijna o wątpliwym poziomie artystycznym. Wydaje się, że dobór dzieł eksponowanych w świątyniach często jest wynikiem przypadkowych, nieprzemyślanych decyzji, podejmowanych bez wsparcia ekspertów z dziedziny sztuki czy architektury. Pomijanie aktualnych osiągnięć estetycznych przy wyborze projektów i realizacji dzieł sakralnych sprawia z kolei, że dzieła te często nie przemawiają do współczesnego odbiorcy.


Pomysł zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej był odpowiedzią na deficyt współczesnych rozwiązań w tej dziedzinie sztuki. W 2021 r. odbyła się jego pierwsza edycja, której tematem było Macierzyństwo Maryi. Konkurs został skierowany do artystów tworzących dzieła z zakresu sztuk plastycznych w technikach dwuwymiarowych, takich jak: malarstwo, rysunek, grafika, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, typografia, fotografika.

Głównym celem Konkursu było poszukiwanie nowych dzieł o tematyce sakralnej podejmujących żywy dialog z treścią Ewangelii i tradycją, a co za tym idzie odkrywanie nowych, nieznanych twórców, w konsekwencji zaś kształtowanie wrażliwości odbiorców poprzez organizację wystaw pokonkursowych oraz publikację dzieł w Internecie.

Jako organizatorom zależało nam także, aby nazwa naszej inicjatywy – Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej – jednocześnie wyznaczała i odzwierciedlała cel, do którego dążymy, czyli poszukiwanie sztuki, która mogłaby znaleźć się w świątyni/miejscu przeznaczonym do modlitwy, służąc jako pomoc w spotkaniu z Bogiem.

Konkurs był poszukiwaniem odpowiedzi na pytania nie tylko o istotę i zadania współczesnej sztuki sakralnej, ale także o jej język i formę. Czy każdy współczesny styl w równym stopniu nadaje się do wyrażania prawd ewangelicznych? Czy sztuka sakralna może mówić językiem popkultury? W jaki sposób współcześni artyści powinni czerpać z tradycji ikonograficznej ukształtowanej w chrześcijańskiej sztuce sakralnej w poprzednich wiekach? Na ile tradycyjne, powszechnie akceptowane wzorce przedstawiania tematów i postaci świętych przemawiają do współczesnego odbiorcy? A także: czy dzisiaj jesteśmy w stanie „wpuścić” do przestrzeni sakralnej dzieła sztuki, które przekraczają nasze wyobrażenia, oczekiwania i upodobania wyznaczone przez poprzednie epoki?

 

OKSSa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęło ponad 500 prac: od tradycyjnych ikon, poprzez współczesne ich interpretacje, abstrakcje geometryczne, przedstawienia figuratywne, symboliczne, po piktogramy. Jury wybrało 35 dzieł, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu i tym samym stały się częścią wystawy pokonkursowej w Concordia Design Wrocław w listopadzie 2021 roku. Wybrane prace finalistów były prezentowane także w 2022 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach. Do końca lutego 2023 r. część prac można było obejrzeć również w Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego w Poznaniu na wystawie pt: "Macierzyństwo Maryi".


Zebranie tak różnorodnych dzieł, pokazanie potencjału współczesnych artystów i środków wyrazu, a także stworzenie okazji do dyskusji na temat współczesnej sztuki sakralnej jest dla nas, jako organizatorów, ogromną wartością.

Wierzymy, że Konkurs w takiej formule, jaką posiada – czyli w otwartości na dialog i uczestnictwo różnych twórców – ma swoje ważne zadanie do spełnienia. Mamy także nadzieję, że stanie się pomocą w odkrywaniu, czym jest lub nie jest współczesna sztuka sakralna, oraz w poszukiwaniu kierunku, w jakim sztuka ta mogłaby się dzisiaj rozwijać.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Twórcom, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w Konkursie, a także wszystkim Partnerom, Sponsorom oraz Patronom OKSSy, bez których wsparcia nie udałoby się zrealizować tego projektu.

Mamy także cichą nadzieję, że OKSSa może przyczynić się do głoszenia chwały i Piękna naszego Pana.

KATALOG KONKURSOWY - OKSSa 2021

Zapraszamy do pobrania katalogu OKSSa 2021 zawierającego prace finalistów, zdjęcia z obrad jury i wystawy w Concordia Design Wrocław a także podsumowanie Konkursu.

Projekt graficzny katalogu: dadio.design

OKSSa 2021 - relacja z obrad jury i wernisażu wystawy

OKSSa 2021 - relacja z obrad jury i wernisażu wystawy

Odtwórz Wideo

I miejsce // nagroda 15 tys. zł

Błażej Guza

„Macierzyństwo Maryi”

malarstwo (akryl i kreda)

60x90 cm

2021


Uzasadnienie Jury:
Praca wyróżnia się wyjątkowym pomysłem oraz nietypowym sposobem przedstawienia macierzyństwa Maryi. Wzbudza emocje odbiorców, nawiązując do współczesności i codzienności. Prosta, z pozoru zwyczajna scena, w której Maryja jest pokazana jako mama bawiąca się ze swoim Dzieckiem, poprzez motyw gry w klasy nieoczekiwanie wprowadza odbiorcę w tajemnicę Odkupienia. Dzieło zawiera w sobie także wyjątkowo subtelną opowieść o relacji Maryi i Jej Syna. Praca, wykonana w prostej technice, skrywa w sobie dialog dwóch światów: biblijnego i teraźniejszego, ich wzajemne przenikanie się i uzupełnianie. Ta niezwykła wielowymiarowość pozwala na interpretowanie macierzyństwa Maryi na różnych poziomach
.

II miejsce // nagroda 8 tys. zł

 

Kamila Kansy

„Zwiastowanie”

fotografia

40x60 cm

2020

Uzasadnienie Jury:

Praca symbolicznie przedstawia tematykę Zwiastowania, a jednocześnie jest pełnym wewnętrznego światła i głębokiej zadumy nawiązaniem do malarstwa Johannesa Vermeer’a. Doceniono profesjonalny montaż poszczególnych elementów fotograficznych, jak i nietypową, wysmakowaną kolorystykę. Fotografia została dopracowana w każdym dobranym szczególe tak, że w odbiorze stwarza wrażenie olejnego, sztalugowego obrazu. Jury doceniło także prostotę użytych środków i symboli ikonograficznych w połączeniu z doskonałą, zwięzłą kompozycją obrazu.

III miejsce // nagroda 5 tys. zł

 

Katarzyna Fydrych

„Owoc granatu”

Płyta, lewkas, akryl

Fi 122cm

2021

Uzasadnienie Jury:

Obraz „Owoc granatu” został doceniony ze względu na niezwykłe walory artystyczne (m. in. piękne, „renesansowe” ujęcie dłoni), a także złożoną symbolikę oraz wspaniałe rzemiosło. Mimo monumentalnej formy pracy jej ogromną siłą przekazu jest subtelność i delikatność.

Wyróżnienie // nagroda 750 zł

Adam Piasek

„Zwiastowanie”

Akryl, tempera na drewnie

64x64 cm

2019-2020

​​

Uzasadnienie Jury:

Czerpiąc z tradycji ikony bizantyjskiej i nawiązując do obrazowania sztuki współczesnej, autor tworzy nową formę ikonografii, wprowadzając widza w biblijną scenę Zwiastowania. Obraz doceniono za metaforyczne ujęcie światła oraz kompozycję, które współgrając ze sobą, pozwalają kontemplować Tajemnicę.

Wyróżnienie // nagroda 750 zł

 

Maria Roszyk

„Droga Maryi”

Farbowane roślinne wycinanki na papierze, suszone i woskowane rośliny

55x75 cm

2021

Uzasadnienie Jury:

W pracy doceniono zarówno wyjątkowy proces tworzenia, jak i jego rezultaty. Zebrane i ususzone zioła ułożone w abstrakcyjne kompozycje, jak i obrazki uszyte ze skrawków materiałów kryją w sobie prostotę dnia codziennego kobiety – matki i Maryi-Matki. Praca odznacza się dużą wrażliwością kolorystyczną – pięknie wysublimowana zarówno monochromatyczna całość, jak i poszczególne karty z „dziennika Maryi”.

Wyróżnienie // nagroda 750 zł

 

Beata Kowalewska-Tylka

„Pełnia ducha”

Grafika komputerowa

50x70cm

2021

Uzasadnienie Jury:

W pracy doceniono kreatywne podejście do tematu konkursu, a także bardzo dobry warsztat projektowania graficznego. Sugestywna forma plakatu otwiera wiele ścieżek interpretacyjnych, które nawiązując do macierzyństwa, ukazują w ciekawy sposób przenikanie się duchowego oraz ludzkiego wymiaru macierzyństwa Maryi.

Wyróżnienie // nagroda 750 zł

 

Piotr Depta-Kleśta

„Ucieczka z”

Grafika cyfrowa

100x70 cm

2021

Uzasadnienie Jury:

Za pomocą prostych form (znaków graficznych) autor bardzo sugestywnie wprowadza odbiorcę w stan niepewności wobec nieznanego, będący doświadczeniem każdego człowieka, w szczególny zaś sposób stanowiący nieodłączny wymiar relacji rodzicielskiej.

Wyróżnienie honorowe

przyznane przez Beatę Stankiewicz-Szczerbik oraz Olgę Grabowidę

Marek Powiecka

„+Módl się za nami grzesznymi. Teraz…!+”

Grafika komputerowa

33,5x30 cm

2021

Uzasadnienie Jury:

Przedstawienie najważniejszych momentów z życia Maryi w formie piktogramów (znaków informacyjnych) wychodzi poza schematy ogólnie rozumianej sztuki sakralnej. Niesie ze sobą niezwykle silny przekaz przy użyciu prostych środków. Nawiązując bezpośrednio do życia Maryi, wynosi sacrum z murów świątyń do ludzi.

Prace zakwalifikowane do finału Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej OKSSa 2021: