top of page
baner 001.jpg

WYSTAWA POKONKURSOWA W DOMU PRACZKI W KIELCACH

Zapraszamy na wystawę pokonkursową, która odbędzie się w Galerii Współczesnej Sztuki Sacrum DOM PRACZKI  w Kielcach w dniach 3 lutego - 15 marca 2024 r.

Na wystawie będzie można zobaczyć prawie wszystkie prace zakwalifikowane do finału Konkursu OKSSa 2023.

WYNIKI KONKURSU OKSSa 2023

W czwartek 23 listopada 2023 r. w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej

OKSSa 2023.

Prace Laureatów można znaleźć w zakładce WYNIKI.

 

Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu i zapraszamy na wystawę pokonkursową do Akademii Lubrańskiego.

Zdjęcia z wernisażu wystawy pokonkursowej oraz uroczystości ogłoszenia wyników

autorstwa Roberta Woźniaka.

KATALOG WYSTAWY POKONKURSOWEJ OKSSa 2023

Katalog wystawy pokonkursowej „Miłość Ojca” Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej 2023


Kurator wystawy w Akademii Lubrańskiego: Ks. dr Jerzy Stranz
Aranżacja wystawy: Raman Tratsiuk
Redakcja: Roman Bąk
Skład: Alicja Krygier

Plik w wersji PDF do pobrania:

AKTUALNOŚCI // 18.10.2023 r. - LISTA PRAC 2. ETAP

Poniżej publikujemy listę prac zakwalifikowanych do finału Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej OKSSa 2023.

 

Z osobami zakwalifikowanymi do 2. etapu skontaktujemy się również telefonicznie i mailowo.

Wszystkim Uczestnikom Konkurs dziękujemy za udział!

Nabór prac na konkurs OKSSa 2023 zakończony!

DZIĘKUJEMY!

1 października zakończył się nabór prac do konkursu OKSSa 2023. Otrzymaliśmy ponad 300 zgłoszeń, za wszystkie dziękujemy!

Teraz czas na pracę jury, które do 16 października dokona wstępnej selekcji ok 30 prac. Z autorami wybranych dzieł skontaktujemy się telefonicznie, prace zakwalifikowane do drugiego etapu trzeba będzie dostarczyć w oryginale.

Więcej w zakładce HARMONOGRAM.

Zapraszamy do śledzenia wyników konkursu w mediach społecznościowych

Fundacji Maria i Marta!

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2023

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Tematem drugiej edycji Konkursu jest „Miłość Ojca”. Proponujemy spojrzenie na Boże Ojcostwo, w różnych jego odsłonach – ojcostwo Boga Stwórcy, Boga Izraela, Boga jako Ojca Jezusa Chrystusa, Boga jako Ojca wszystkich ludzi oraz indywidualnie każdego z nas. Podstawą ujęcia i przedstawienia tego tematu powinno być Pismo Święte i nauczanie Kościoła.

Więcej w zakładce TEMAT.

 

ADRESACI

Zapraszamy artystów tworzących w technikach płaszczyznowych (malarstwo, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, rysunek, fotografia, witraż płaszczyznowy, typografia), zarówno artystów profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych. Nadesłać można maksymalnie 3 prace stworzone w latach 2013-2023, maksymalny format 200 x 300 cm. Nie dopuszcza się obrazów stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji.

Więcej w zakładce REGULAMIN.

CEL KONKURSU

Zadaniem Konkursu jest pozyskanie nowych dzieł sztuki sakralnej – sztuki wysokiej jakości, operującej ikonografią chrześcijańską, powstałą w oparciu o Pismo Święte i tradycję Kościoła – dzieł, które mogłyby znaleźć się w przestrzeni sakralnej, służyć modlitwie i stać się pomocą w spotkaniu z Bogiem.

 

Celem Konkursu jest także poszukiwanie odpowiedzi na pytania o istotę i zadania współczesnej sztuki sakralnej, jak również o jej język i formę. Czym jest, może lub powinna być współczesna sztuka sakralna? W jaki sposób mogłaby przekazywać prawdy związane z wiarą oraz wyrażać chwałę Boga? Czy każdy współczesny styl w równym stopniu nadaje się do wyrażania prawd ewangelicznych? W jaki sposób współcześni artyści mogą twórczo czerpać z tradycji ikonograficznej ukształtowanej w chrześcijańskiej sztuce sakralnej w poprzednich wiekach? A także: czy dzisiaj jesteśmy w stanie „wpuścić” do przestrzeni sakralnej dzieła sztuki, które przekraczają nasze wyobrażenia, oczekiwania i upodobania wyznaczone przez minione epoki?

 

Nazwa podjętej inicjatywy – Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej – wyznacza ambitny cel, do którego dąży Organizator. Niemniej jednak sztuka sakralna wymyka się próbom ścisłego definiowania, ponieważ zarówno twórcy, jak i teoretycy sztuki czy teologowie pod pojęciem „sztuki sakralnej” będą widzieli inny zakres twórczości (dotyczy to w szczególności rozróżnienia pomiędzy „sztuką sakralną” a „sztuką religijną”). W związku z tym Organizator uznaje, że warto pozostawić margines dla poszukiwań artystycznych i przejawów różnej wrażliwości.

 

Konkurs ma być narzędziem pomocnym w odkrywaniu możliwych kierunków rozwoju współczesnej sztuki sakralnej poprzez pokazywanie potencjału współczesnych artystów i środków wyrazu, kształtowanie wrażliwości odbiorców dzięki organizowanym wystawom pokonkursowym i publikacji dzieł, a także poprzez stworzenie okazji do dyskusji.

 

Więcej na temat idei konkursu w zakładce REGULAMIN.

Film: Zaproszenie do udziału w Konkursie

autor: Piotr Oleś OP

nagranie i montaż: Michał Szwed

TERMIN ZGŁOSZEŃ

OKSSa 2023 to Konkurs dwuetapowy.

I etap: do 1 października należy nadesłać na adres konkurs@okssa.pl dobrej jakości (min. 300dpi) zdjęcie pracy w postaci pliku pdf i jpg. Spośród wersji cyfrowych Jury wybierze około 30 prac, na podstawie których zostanie przygotowana wystawa pokonkursowa.

II etap: Na podstawie oryginałów prac Jury wyłoni laureatów i przyzna wyróżnienia. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie w Poznaniu.

Więcej w zakładce HARMONOGRAM.

JURY

Prace oceniać będzie Jury w składzie: Bp Michał Janocha, dr Krystyna Czerni, dr Anna Siemieniec, ks. dr Jerzy Stranz, dr hab. Grzegorz Niemyjski, dr hab. Łukasz Murzyn.

Więcej w zakładce JURY.

 

NAGRODY

Łączna pula nagród to 34 tys zł.

 

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2023 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oficjalny sponsor: Bank PKO BP S.A.

Więcej w zakładce NAGRODY.

 

WYSTAWY

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego w Poznaniu od 23 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Ponadto na rok 2024 planowane są także wystawy w miejscach partnerskich, które zostaną opracowane wraz z kuratorami z tych placówek: m.in. w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz w Galerii Współczesnej Sztuki Sacrum „Dom Praczki” w Kielcach.

 

Jak to wyglądało w pierwszej edycji? Zobacz w zakładce WYSTAWY 2021-2022.

Plakat Konkursu OKSSa 2023

autor: Alicja Krygier

logotyp: Dadio.Design

Wybrane prace zakwalifikowane do finału Konkursu OKSSa 2023 uzupełnione o inne dzieła nagrodzonych w Konkursie twórców zostaną zaprezentowane w dniach 3 lutego - 15 marca 2024 r.

w Galerii Współczesnej Sztuki Sacrum „Dom Praczki”  w Kielcach przy ul. Zamkowej 5/7.

MM logotyp final.jpg

Fundacja Maria i Marta
współczesna sztuka chrześcijańska


KRS: 0000770468 // NIP: 8971863653 // REGON: 38252177000000

pl. Bp. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław //

e-mail: biuro@fundacjamariaimarta.pl

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa - edycja 2023 dofinansowano z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Wartość dofinansowania: 75 000 zł.

Całkowita wartość zadania: 95 600 zł.

bottom of page