top of page

HARMONOGRAM

Wstępny harmonogram Konkursu OKSSa 2023:

Przesyłanie prac w formie elektronicznej

- do 1 października 2023 r.

Wyniki pierwszego etapu obrad Jury wraz z informacją o zakwalifikowaniu

prac do drugiego etapu Konkursu

do  13 października 2023 r.

Przesyłanie oryginałów prac zakwalifikowanych

do drugiego etapu Konkursu

do 25 października 2023 r.

Termin przesyłania prac na Konkurs OKSSa 2023 upływa za:

bottom of page