HARMONOGRAM

Data ogłoszenia Konkursu

9 lipca 2021 r.

Przesyłanie prac w formie elektronicznej

zgodnie z  § 6 ust. 9 i ust. 10 Regulaminu

- do 21 października 2021 r.

Wyniki pierwszego etapu obrad Jury wraz z informacją o zakwalifikowaniu

prac do drugiego etapu Konkursu

do 31 października 2021 r.

Aktualizacja: ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń informacje o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu przekażemy indywidualnie w pierwszych dniach listopada.

Przesyłanie oryginałów prac zakwalifikowanych

do drugiego etapu Konkursu

do 17 listopada 2021 r.

Pokonkursowa wystawa prac w Concordia Design Wrocław

– 25-30 listopada 2021 r. w godz. 12-18, wstęp wolny

(zmiana dat ze względów organizacyjnych)

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wernisażem w Concordia Design Wrocław, sala Kamienica

25 listopada 2021 r. godz 18:00

Termin przesyłania prac upływa za: