top of page

Wystawa fotografii Laury Makabresku
inspirowanych duchwością Edyty Stein
pt.
Ciemno płonie

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej
OKSSa 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej OKSSa 2023.

Tematem tegorocznej edycji Konkursu była „Miłość Ojca”.

Wszystkie informacje na temat Konkursu oraz aktualności dotyczące wystaw pokonkursowych znajdują się na stronie internetowej www.okssa.pl

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2023 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Plakat Konkursu OKSSa 2023

​autor: Alicja Krygier

logotyp: Dadio.Design

W ramach Roku Edyty Stein we Wrocławiu zapraszamy na wystawę fotografii Laury Makabresku (Kamili Kansy) inspirowanych duchowością Edyty Stein – św. Teresy
Benedykty od Krzyża pt: CIEMNO PŁONIE.


termin wystawy:
10.10.2022 – 16.11.2022

wystawa czynna w godzinach otwarcia kościoła

poza godzinami Mszy Świętych i nabożeństw


miejsce:
Kościół pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu
ul. B. Prusa 78


wernisaż:
10 października 2022, godz. 19.00
recytacja fragmentów dzieł Edyty Stein

muzyczne towarzyszenie: Kulisiewicz Duo

 


Wybór zdjęć Laury Makabresku odsyła do tajemnicy Krzyża i misterium Krwi Chrystusa, która uzdrawia, oczyszcza i daje Życie. Jest też Krwią pełną żaru, czułą i miłosną, pragnącą przelewać się strumieniem w głębiny duszy człowieka, którego rodzi nieustannie do istnienia w miłości i dla miłości. Łagodne światło, spokój i harmonia kolorów, obecna na fotografiach cisza, a także nastrój spragnionego oczekiwania, podprowadzają pod próg kontemplacji rozumianej w duchu karmelitańskim – jako zanurzonego w ciszy Spotkania z Tym, o którym wiemy, że nas kocha. Zdjęcia Laury Makabresku współczesnym językiem fotografii wyrażają głębokie duchowe treści związane z kontemplacją życia Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża. Są zarazem osobistym świadectwem duchowego spotkania artystki ze Świętą Patronką Europy.

Kamila Kansy

Znana jako Laura Makabresku, jest artystką wizualną. Urodziła się w 1987 roku w Brzesku. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie razem z mężem mieszka i tworzy na wsi polskiej.

 

Debiutowała w 2012 roku wystawą w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie. Od tego czasu swoje prace prezentowała w kraju i za granicą. Jest laureatką Nagrody „Arteonu” za rok 2018, jak również Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej OKSSa w 2021 roku.


Strona internetowa artystki:

lauramakabresku.com/

Wystawa jest częścią obchodów Roku Edyty Stein 2022 we Wrocławiu. Więcej informacji na stronie: https://www.wroclaw.pl/rok-edyty-stein/

 


Organizatorzy wystawy:

Relacja wideo z wernisażu wystawy w kościele

św. Michała Archanioła w dniu 10 października 2022 r.

Logo_MKDNiS_kolorowe_.jpg

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej
OKSSa 2021

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej OKSSa odbyła się w 2021 roku.

Wszystkie informacje o pierwszej edycji Konkursu znajdują się na stronie:

www.okssa.pl

Czym jest, może lub powinna być współczesna sztuka sakralna?

W jaki sposób może dziś służyć głoszeniu Ewangelii oraz wyrażać chwałę Boga?

Te nurtujące nas od dłuższego czasu pytania łączą się z przekonaniem, że doświadczenie piękna w sztuce może być drogą do Tego, który jest najwyższym Pięknem, do Boga. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza w przestrzeni kościelnej, a więc tam, gdzie szukamy i spodziewamy się doświadczyć tego piękna, dominuje sztuka o wątpliwym poziomie artystycznym. Wydaje się, że dobór dzieł eksponowanych w świątyniach często jest wynikiem przypadkowych, nieprzemyślanych decyzji, podejmowanych bez wsparcia ekspertów z dziedziny sztuki czy architektury. Pomijanie aktualnych osiągnięć estetycznych przy wyborze projektów i realizacji dzieł sakralnych sprawia z kolei, że dzieła te często nie przemawiają do współczesnego odbiorcy.


Pomysł zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej był odpowiedzią na deficyt współczesnych rozwiązań w tej dziedzinie sztuki. W 2021 r. odbyła się jego pierwsza edycja, której tematem było Macierzyństwo Maryi. Konkurs został skierowany do artystów tworzących dzieła z zakresu sztuk plastycznych w technikach dwuwymiarowych, takich jak: malarstwo, rysunek, grafika, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, typografia, fotografika.

Głównym celem Konkursu było poszukiwanie nowych dzieł o tematyce sakralnej podejmujących żywy dialog z treścią Ewangelii i tradycją, a co za tym idzie odkrywanie nowych, nieznanych twórców, w konsekwencji zaś kształtowanie wrażliwości odbiorców poprzez organizację wystaw pokonkursowych oraz publikację dzieł w Internecie.

Jako organizatorom zależało nam także, aby nazwa naszej inicjatywy – Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej – jednocześnie wyznaczała i odzwierciedlała cel, do którego dążymy, czyli poszukiwanie sztuki, która mogłaby znaleźć się w przestrzeni sakralnej, służąc jako pomoc w modlitwie i spotkaniu z Bogiem.

Konkurs był poszukiwaniem odpowiedzi na pytania nie tylko o istotę i zadania współczesnej sztuki sakralnej, ale także o jej język i formę. Czy każdy współczesny styl w równym stopniu nadaje się do wyrażania prawd ewangelicznych? Czy sztuka sakralna może mówić językiem popkultury? W jaki sposób współcześni artyści powinni czerpać z tradycji ikonograficznej ukształtowanej w chrześcijańskiej sztuce sakralnej w poprzednich wiekach? Na ile tradycyjne, powszechnie akceptowane wzorce przedstawiania tematów i postaci świętych przemawiają do współczesnego odbiorcy? A także: czy dzisiaj jesteśmy w stanie „wpuścić” do przestrzeni sakralnej dzieła sztuki, które przekraczają nasze wyobrażenia, oczekiwania i upodobania wyznaczone przez poprzednie epoki?

 

OKSSa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęło ponad 500 prac: od tradycyjnych ikon, poprzez współczesne ich interpretacje, abstrakcje geometryczne, przedstawienia figuratywne, symboliczne, po piktogramy. Jury wybrało 35 dzieł, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu i tym samym stały się częścią wystawy pokonkursowej w Concordia Design Wrocław w listopadzie 2021 roku. Wybrane prace finalistów były prezentowane także w 2022 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach.

 

Zebranie tak różnorodnych dzieł, pokazanie potencjału współczesnych artystów i środków wyrazu, a także stworzenie okazji do dyskusji na temat współczesnej sztuki sakralnej jest dla nas, jako organizatorów, ogromną wartością.

Wierzymy, że Konkurs w takiej formule, jaką posiada – czyli w otwartości na dialog i uczestnictwo różnych twórców – ma swoje ważne zadanie do spełnienia. Mamy także nadzieję, że stanie się pomocą w odkrywaniu, czym jest lub nie jest współczesna sztuka sakralna, oraz w poszukiwaniu kierunku, w jakim sztuka ta mogłaby się dzisiaj rozwijać.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Twórcom, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w Konkursie, a także wszystkim Partnerom, Sponsorom oraz Patronom OKSSy, bez których wsparcia nie udałoby się zrealizować tego projektu.

Mamy także cichą nadzieję, że OKSSa może przyczynić się do głoszenia chwały i Piękna naszego Pana.

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa - edycja 2021 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Wartość dofinansowania: 96 000 zł.

Całkowita wartość zadania: 120 398 zł.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Zobacz zwycięskie prace laureatów

OKSSa 2021.

 

 

bottom of page