top of page

statut

Cele fundacji Maria i Marta:

 

§ 8.

Fundacja została powołana w celu:

  1. rozwoju, wsparcia, promocji i finansowania kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki chrześcijańskiej;

  2. prowadzenia działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej;

  3. wspieranie organizacji i osób prowadzących działalność artystyczną i kulturalną;

  4. wspieranie i tworzenie zaplecza dla realizacji celu wskazanego w pkt 1-3 powyżej.

Pełna treść Statutu Fundacji dostępna pod linkiem:

dane rejestrowe

Adres siedziby:

Pl. Bp. Nankiera 17A

50-140 Wrocław

Polska

 

KRS: 0000770468

 

NIP: 8971863653

REGON: 382521770

Konto bankowe:

05 1140 2004 0000 3602 7851 0550 mBank

dokumenty fundacji

Poniżej znajdziesz zbiór najważniejszych dokumentów związanych z działalnością Fundacji Maria i Marta.

 

Sprawozdanie finansowe z pierwszego roku działalności Fundacji - 2019:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019:

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020:

Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021:

bottom of page