top of page

o fundacji

DLACZEGO MARIA I MARTA?

Marta tak jak my twardo stąpa po ziemi, żyje w świecie... rodzina, praca, dom, zobowiązania wobec innych są dla nas rzeczami, które kształtują każdy dzień. Jednak to Maria odnalazła „najlepszą cząstkę” słuchając słów Jezusa. Mimo tych różnic, Jezus przychodzi do obu z nich. W Fundacji chcemy połączyć życie Ewangelią z naszą codziennością, czyli być jak Maria i Marta.

 

FUNDACJA MARIA I MARTA jest młodą organizacją non- profit działającą w obszarze kultury i sztuki. Powołaliśmy ją wraz z grupą wspierających nas przyjaciół jesienią 2018 r. we Wrocławiu. Za główny CEL DZIAŁANIA Fundacji Maria i Marta postawiliśmy sobie rozwój oraz wsparcie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem domeny chrześcijańskiej. Chcielibyśmy promować artystów  tworzących chrześcijańską sztukę współczesną oraz współfinansować inicjatywy związane z jej rozwojem. Pragniemy, aby dobrej jakości sztuka chrześcijańska, była dostępna i znana bardziej niż powszechnie spotykana w tej dziedzinie bylejakość.

 

Cele Fundacji planujemy REALIZOWAĆ poprzez udostępnianie współczesnej sztuki w internecie oraz środkach masowego przekazu w formie grafik i zdjęć na zasadach royalty-free, a także poprzez wsparcie finansowe dla osób ją tworzących, organizowanie i finansowanie konkursów, wystaw, warsztatów oraz innych wydarzeń mających wpływ na rozwój kultury i sztuki chrześcijanskiej. Wykorzystując bazę wiedzy i doświadczenia chcielibyśmy również prowadzić bezpłatne doradztwo projektowe i artystyczne instytucjom kościelnym oraz pomagać im w organizacji inicjatywy we wspólnych dla nas obszarach. Zapraszamy do współpracy, modlitwy i wsparcia.   

 

 

 

 

                                      

00 IKONA MM.jpg
Paulina Krajewska

Maria i Marta

"A dom napełnił się wonią olejku". /J 12,3/

tempera na desce

2021 r.

bottom of page